2021-11-27
Föreningar

Akuta frågan måste hanteras – enligt Riksidrottsnämndens beslut

  • oktober 20, 2021
  • 3 min read
Akuta frågan måste hanteras – enligt Riksidrottsnämndens beslut
akuta fragan maste hanteras enligt riksidrottsnamndens beslut
Ett brev har idag skickats till Svenska Ishockeyförbundet med förtydliganden av budskap efter mötet i går mellan Riksidrottsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet och företrädare för Svenska Hockeyligan, SHL.

– Vi hade ett klargörande samtal och en konstruktiv dialog. Svenska Ishockeyförbundet måste följa Riksidrottsnämndens beslut och ta i sin egen fråga, nämligen den att avgöra dispensansökan från Boden Hockeyförening. Ärendet måste hanteras skyndsamt och med vägledning av Riksidrottsnämndens beslut i dispensärendet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Nedan är en sammanfattning av de budskap som framfördes av Riksidrottsförbundet vid mötet och som idag skickats till Svenska Ishockeyförbundet.

  1. Riksidrottsnämnden beslutade den 23 april att undanröja det överklagade beslutet från Boden Hockeyförening om dispens från kravet på medlemskap i ligaorganisationen föreningen Hockeyettan, och att återförvisa ärendet till Svenska Ishockeyförbundet för den åtgärd vartill förbundet finner lämplig. Svenska Ishockeyförbundet måste, oavsett omständigheterna i övrigt, pröva den återförvisade dispensansökan och meddela Boden Hockeyförening ett beslut.
  2. Riksidrottsförbundet ser med stor oro på den situation som nu råder i Hockeyettan där matcher ställs in eller flyttas utan att konsensus finns. Svenska Ishockeyförbundet måste skyndsamt och med stor prioritet hantera den akuta situationen med inställda eller flyttade matcher i Hockeyettan.
  3. Riksidrottsförbundet ser att 1 och 2 ovan måste hanteras först och avgränsat till den kontext där den akuta frågan just nu finns. När dessa frågor är hanterade kan Riksidrottsförbundet, om det behövs och efterfrågas, vara behjälpliga i en mer långsiktig översyn av Svenska Ishockeyförbundets ligastruktur. Detta innebär också att Riksidrottsstyrelsen just nu inte påkallar någon ändring av Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser. Frågan om huruvida ett sådant ärende ska inledas får bedömas utifrån hur situationen i övrigt utvecklar sig.

– Det är mycket viktigt att de akuta frågorna hanteras skyndsamt. Olika former av dröjsmål riskerar att förvärra och fördjupa den pågående konflikten och det gagnar ingen. Idrottsrörelsen har ett eget rättssystem som är en förmån och som vi ska vara oerhört stolta över och aldrig tidigare har det hänt att någon inte följt högsta instans beslut, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Mer om idrottsrörelsens juridiska instanser

Mer om Riksidrottsförbundets uppdrag och idrottsrörelsen

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Läs mer

About Author

admin