2021-10-25
Hälsa

Barn 12 till 15 år kan få vaccination mot covid-19 från oktober

  • september 20, 2021
  • 2 min read
Barn 12 till 15 år kan få vaccination mot covid-19 från oktober
barn 12 till 15 ar kan fa vaccination mot covid 19 fran oktober

De som är mellan 12 och 15 år ska precis som vuxna erbjudas två doser vaccin mot covid-19 för att få ett gott skydd mot sjukdomen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna startar vaccinationsarbetet riktat till barn samordnat och att det sker från början av oktober istället för i november. Beslutet baserar sig på en dialog med regionerna som bedömer att det är möjligt att inleda arbetet tidigare, från den vecka som börjar med den 11 oktober.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör arbetet ske i nära samarbete med skolorna och elevhälsan eftersom det är ett effektivt sätt att nå alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund.

– Vi rekommenderar att hälso- och sjukvården samarbetar med skolorna för att alla barn ska erbjudas vaccin på lika villkor. Samtidigt behöver vi påminna om att arbetet med att nå vuxna med vaccination behöver fortsätta med samma kraft för att minska smittspridningen i samhället, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 16 september att även 12 till 15-åringar ska erbjudas vaccin. Barn har mycket låg men inte obefintlig risk att drabbas av svår covid-19 och myndighetens bedömning är att vinsterna med vaccination överväger för barnens del.

Underlaget till beslutet publiceras inom kort.

Läs tidigare nyhet

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år

Kategori: Nyhet Läs mer

About Author

admin