2022-01-24
Föreningar

Chalmers blir kompetenscentrum för idrottsteknologi

  • december 7, 2021
  • 2 min read
Chalmers blir kompetenscentrum för idrottsteknologi
Chalmers tekniska högskola blir ett kompetenscentrum för idrottsteknologiska behov som nytt enskilt Riksidrottsuniversitet. Dessutom har Sveriges lantbruksuniversitet erbjudits att bli nytt Elitidrottsvänligt lärosäte.

– Det är mycket spännande med fortsatt utveckling av idrottsteknologi på Chalmers tekniska högskola som tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholm utgör två noder för detta viktiga framtidsområde. Dessutom är vi glada att kunna bredda möjligheterna till studieinriktningar för elitidrottare med ett nytt Elitidrottsvänligt lärosäte i form av Sveriges lantbruksuniversitet, säger Peter Mattsson, elitidrottschef och ansvarig för satsningen #elitidrott2030, Riksidrottsförbundet.

Arbetet med Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten skapar förutsättningar för elitidrottare att satsa på dubbla karriärer – idrott och civil karriär efteråt – med anpassade studier och starkt stöd för både idrotts- och studieutveckling. De dubbla karriärerna är kärnan i hela systemet och idag återfinns fler än 700 elitidrottare inom Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten.

– I satsningen på Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten ligger också att utveckla utbildningar för tränare samt att skapa närmare koppling till forskning. Det är en del av satsningen #elitidrott2030 som ska skapa förutsättningar för svenska elitidrottare i olika idrotter att klara konkurrensen internationellt om nya medaljer. Arbetet med #elitidrott2030 har ännu bara inletts men sker gemensamt med Sveriges olympiska kommitté och Sveriges paralympiska kommitté, säger Peter Mattsson. 

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att erbjuda följande lärosäten möjligheten att bli ett Riksidrottsuniversitet för avtalsperioden 2022–2026:

Gymnastik- och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan, Halmstad högskola/Malmö universitet, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Mittuniversitetet och Umeå universitet.

Följande lärosäten beslutades ges möjligheten att bli Elitidrottsvänliga lärosäten för avtalsperioden 2022–2026:

Blekinge Tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan Gävle, Högskolan Jönköping, Högskolan Kristianstad, Högskolan Skövde, Högskolan Väst, Karlstad universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet samt Örebro universitet.

Mer om Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

För mer information kontakta

Peter Mattsson
Elitidrottschef Riksidrottsförbundet
070-615 05 71
This is a mailto link

Kent Lindahl
Ansvarig RIU/EVL Riksidrottsförbundet
070-337 55 26
This is a mailto link

Läs mer

About Author

admin