2021-11-27
Covidpass Event Nyheter skillnad på åskådare vakter

Covidpassen blir en belastning för idrotten

  • november 17, 2021
  • 3 min read
Covidpassen blir en belastning för idrotten
covidpassen blir en belastning for idrotten

Många arrangörer har redan på eget bevåg gjort anpassningar av sina evenemang för att möta oron hos fans och besökare till exempel genom att glesa ut läktare eller anpassa läktarsektioner för vaccinerade med covidpass, men det som nu planeras från regeringen är krav på vaccinationsbevis, vilket kommer att gälla för evenemang större än 100 personer.

Idrotten tar ansvar

Det är viktigt att vi inte får en ny smittspridning och att restriktionerna inte skärps igen, något de första kommenterarna från idrotten bevittnar. Pandemin är inte över och idrotten är beredd att ta ansvar. För att öka vaccinationsgraden kommer förhoppningsvis även flera lag ånyo agera och försöka ta ansvar för att se till att än fler vaccinerar sig. 

Införandet av pandemipass är inte heller speciellt dramatiskt, i samband med tidigare diskussioner om pandemipass har arrangörer redan planerat för olika scenarier. I Europa har också införandet och tillämpningen fungerat väl. 

Trots detta medför införandet betydande utmaningar som arrangörer behöver hantera. Vaccinationsbevis kommer tillföra mer jobb och ökade ansvarsuppgifter för arrangörer. Hur dessa arbetsuppgifter ska hanteras är något som idrotten och kulturen redan börjat  planera för. 

Exempelvis behöver arrangörer säkerställa ordningsvakter eller utbildad personal för att kontrollera covidpass och att säkerställa identitet av besökare. Det innebär teknisk utrustning för digital kontroll, samt en digital lösning som snabbt kan läsa av covidpassen parallellt med att identiteten av individer kontrolleras. 

Den ökade arbetsbelastningen behöver ske smidigt med bra publikflöden. Troligen krävs mer personal för att säkerställa trivsamhet och logistiken i samband med eventet.  Med det ansvar som vaccinationsbevisen lägger på arrangörer krävs även utbildning. Detta omfattar inte bara kontroll utan även andra aspekter såsom att kunna hantera avvisningar på ett lämpligt sätt. 

Frågor runt biljetter

Ytterligare en osäkerhet finns hos de många som köpt säsongsbiljetter, vilka ersättningsregler gäller för en person med säsongsbiljett. Ovaccinerade personer nekas tillträde till arenan eftersom de inte har vaccinationspass. I vilken utsträckning kan de kräva ersättning från en arrangör för att de nekas tillträde. En viktig aspekt här borde vara villkoren för säsongskorten som reglerar förhållandet mellan arrangören och säsongkortsinnehavaren.

Funktionärerna behöver också ha vaccinationspass. För vissa ideella kan detta uppfattas som integritetskränkande. För anställda och avlönade kommer andra juridiska utmaningar behöva lösas och klargöras.

Att regeringen nu vill införa en möjlighet i form av vaccinationspass för att säkerställa kapacitet är positivt, även om det finns utmaningar till följd av införandet av vaccinationspass. 

Det också viktigt att den inte blir en varaktig lösning och att idrotten får tydliga kriterier som är evidensbaserade när pandemipassen ska avvecklas. Arrangörer av evenemang med fler än 100 personer behöver förstå när och under vilka förutsättningar pandemipassen avvecklas. Här saknas fortfarande svar.

Staffan Movin

Läs mer

About Author

admin