2021-10-25
Entusiasm runt unika förslaget
entusiasm runt unika forslaget

I Biskopsgården på Hisingen i Göteborg tränar Solväders FC:s pojkar 09 under Hector Valerias ledning. Efter träningen blir en av pojkarna intervjuad av Sveriges Radio P1 om fotbollens betydelse i hans liv. Foto: Hector Valeria/Solväders FC

Men Björn ser hellre ett direktstöd till föreningarna för att hålla nere medlemsavgifterna.

Idrottens Affärer var först med att berätta om stiftelsen Aktiv Skolas brev till regeringen med ett förslag om ett inkomstprövat kultur- och idrottsavdrag på upp till 5 000 kronor – ett slags idrottens och kulturens ROT-avdrag.

Skapar möjligheter för fler unga

Idrottens Affärer följer upp och frågar företrädare för idrottsrörelsen – främst de som leder verksamhet i socialt utsatta områden där föräldrar skulle ha störst nytta av ett sådant avdrag – om det är ett bra förslag, eller inte. 

I områdena Kronogården-Lextorp i Trollhättan bedriver IFK Trollhättan sedan många år tillbaka en verksamhet som heter Ung Fritid, i samverkan med Trollhättan Stad. En verksamhet som fallit väl ut och visat vägen för liknande satsningar, samt hjälpt verksamhetsansvariga Patricia Daoud Naperotti att bli nominerad till Årets Ledare vid Folkspels gala Årets Eldsjäl 2019 samt föreningen Sverige Uniteds utmärkelse Guldhanden samma år. Hon säger:

I IFK Trollhättan kommer vi alltid att välkomna denna typ av förslag som skapar möjligheter för att fler barn och ungdomar har råd till en positiv aktivitet, oavsett om det är idrott eller kultur. Hela samhället kommer att tjäna på att vår framtid, det vill säga våra barn och ungdomar, får en meningsfull fritid. Det spelar ingen roll varifrån man kommer eller vilken bakgrund man har, rätten att kunna delta ska gälla för alla. 

Resor stor kostnad

Cem Celepli Atci driver En brottarmatta utan gränser, Svenska Brottningsförbundets satsning på parabrottning med medel från Allmänna Arvsfonden. Han tror att ett avdrag är bra och få fler att hitta till idrotten – och stanna kvar.

Jag tycker detta ”ROT-avdraget” hade bidragit till att fler personer kan vara med och idrotta. Det känner sig som en del av föreningslivet. Jag har varit ledare i ett par år och ofta är det inte termins- eller medlemsavgiften som skaver hos föräldrar utan det handlar mer om tävlingssammanhang, bland annat logistik såsom resorna och boendet som kan kosta en del.

Detta hade säkert gjort att vi fått fler internationella medaljer på lång sikt också. Vilken grej detta skulle vara!

Hector Valeria är frontfigur i fotbollsföreningen Solväders FC i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Han har ägnat de senaste 20 åren åt att arbeta ideellt och med små resurser för att få unga i Biskopsgården att ”hamna rätt både på planen och utanför”.

Ett slags ROT-avdrag inom idrotten är bra – speciellt om det är brett och även gäller medlemsavgifter och resor – men ännu bättre vore ett direktstöd till föreningarna som i sin tur kan hjälpa de familjer som de vet behöver ekonomiskt stöd. Då vet vi att stödet når fram.

Få ned kostnadsbilden

Björn Eriksson, ordförande i RF, Riksidrottsförbundet, säger till Idrottens Affärer:

Stigande avgifter till idrottsklubbar är ett växande problem och revorna under pandemin har inte gjort det hela lättare. Vi måste få ned kostnadsbilden vilket förslaget syftar till. Personligen föredrar jag att det offentliga stödet till våra föreningar för att hålla ned avgifterna går direkt till klubbarna, men skulle politikerna vilja välja att gå vägen över ett ROT avdrag så är jag även öppen för detta.

Petra Falk, ordförande i stiftelsen Aktiv Skola, säger om delar av idrottsrörelsens mottagande av förslaget om ett inkomstprövat Kultur- och idrottsavdrag, kallat KID:

Självklart skulle det vara lättare att bara höja anslagen till föreningarna, men enligt flera undersökningar är föreningsavgiften bara 25-40 procent av den kostnad föräldrarna får när barnen ska vara med i en förening. Resten är utrustning, kläder och andra tillbehör. Därför vill vi införa Kultur- och idrottsavdraget. 

Att bygga friska barn med stöd av KID kan aldrig vara en dålig idé. Alternativet blir att laga trasiga vuxna. Kan vi tillsammans med föreningar och eldsjälar ute i landet driva förslaget till riksdagsnivå blir det genomslagskraft och en början till friskvård på lika villkor. 

Thomas Björn

Läs mer

About Author

admin