2021-11-27
Hälsa

Förändrad rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

  • oktober 28, 2021
  • 1 min read
Förändrad rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse
forandrad rekommendation om testning for covid 19 efter utlandsvistelse

Pandemin pågår fortfarande. I många länder ligger smittspridningen kvar på en hög nivå. Utlandsresor kan innebära en ökad risk för exponering.

Vid inresa i Sverige gäller sedan tidigare att personer som är sex år och äldre som inte är vaccinerade eller haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna, bör testa sig för covid-19, oavsett om de har symtom eller inte.

Denna rekommendation kompletteras nu genom att även vaccinerade uppmanas att testa sig om de får symtom på covid-19 inom 14 dagar efter inresan.

Läs mer

Kategori: Nyhet Läs mer

About Author

admin