2021-10-25
Föreningar

Greentopia samlar musik, idrott och städer för klimatneutrala städer 2030

  • september 1, 2021
  • 2 min read
Greentopia samlar musik, idrott och städer för klimatneutrala städer 2030
Livemusikbranschen, idrottsrörelsen och svenska städer har gått samman i ett unikt samarbete – Greentopia – för att minska de klimatavtryck som evenemang för med sig. Startskottet för det gemensamma arbetet sker i Helsingborg den 2–3 september.

Konkreta arbetssätt och metoder tillsammans med ett gemensamt klimatlöfte driver arbetet mot klimatneutrala städer 2030.

– Idrottsevenemang skapar glädje, engagemang, tillväxt och stolthet och kan ses som en motor med potential för att påskynda klimatomställningen. Som evenemangsarrangörer kan vi tillsammans ta ansvar för att minska de klimatavtryck som evenemang för med sig. Vi hoppas att vårt samarbete ska öka takten i positiv riktning, säger Leif Johansson, Centrum för idrottsevenemang Riksidrottsförbundet.

Evenemang utgör en växande miljardindustri och är ett allt viktigare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett evenemang är speciell. Här finns en kraft och makt att påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen.

Vid klimatkonferensen, The Helsingborg Summit, den 2–3 september kommer Greentopia att presentera ett klimatlöfte. Anslutna till Greentopia kommer målmedvetet arbeta för att minska de klimatavtryck som evenemangen medför, men ska också arbeta aktivt för att påverka besökare och andra intressenter för att tillsammans bidra till målet om klimatneutrala städer 2030. Deltar från idrottsrörelsen gör även Charlotte Kalla och Björn Ferry.

Initiativtagare är Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Destination Eskilstuna, Borås TME, Göteborg och Co, GotEvent, Luger, Liseberg, Blixten & Co, Storsjöyran, och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. Satsningen finansieras via det strategiska Innovationsprogrammet Viable Cities.

Program för The Helsingborg Summit 2–3 september  

Stöd och verktyg för arbetet med idrottsevenemang

För mer information kontakta

Leif Johansson
Centrum för idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet
08-699 62 26

Joppe Pihlgren
Svensk Live
This is a mailto link  

Ebba Lindqvist
PR
This is a mailto link
070-480 33 00

Läs mer

About Author

admin