2021-10-25
Hälsa

Halv dos av Modernas vaccin mot covid-19 rekommenderas som påfyllnadsdos

  • oktober 1, 2021
  • 2 min read
Halv dos av Modernas vaccin mot covid-19 rekommenderas som påfyllnadsdos
halv dos av modernas vaccin mot covid 19 rekommenderas som pafyllnadsdos

Modernas vaccin innehåller mer verksam substans, mRNA, än Pfizers vaccin, vilket kan ge en mer kraftfull påverkan på immunförsvaret. Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna i Sverige att ge en halv dos av Modernas vaccin till dem som vaccineras med påfyllnadsdos: personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård eller hemtjänst beslutad av kommunen samt alla som är 80 år och äldre.

Vaccinet från Pfizer/BioNTech, Comirnaty, kan ges i hel dos också när det ges som påfyllnad.

Personer som rekommenderas påfyllnadsdos på grund av nedsatt immunförsvar rekommenderas att få en hel dos av antingen Comirnaty eller Spikevax. Generellt är immunsvaret inte lika starkt hos dessa personer vid vaccination och därmed ses ingen ökad risk för biverkningar.

Rekommendation inför kommande influensasäsong

Inom några veckor inleder regionerna arbetet med att vaccinera personer i riskgrupper mot influensa och pneumokocker. Folkhälsomyndigheten har beslutat om följande rekommendation för när olika doser vaccin kan ges:

  • Vaccination mot covid-19 och standarddos influensa kan ges vid ett och samma tillfälle, men inte i samma arm.
  • Vaccination mot covid-19 och högdos influensavaccin bör ges med minst sju dagars mellanrum. Detsamma gäller vaccination mot pneumokocker. Covid-19-vaccinationen bör prioriteras och ges först.

Läs mer

Kategori: Nyhet Läs mer

About Author

admin