2021-11-27
Event hästflickor Nyheter Övergrepp Ridsportförbundet

I stället straffades en kvinnlig domare

  • oktober 24, 2021
  • 2 min read
I stället straffades en kvinnlig domare
i stallet straffades en kvinnlig domare

Hon hade nämligen under alias skrivit på Flashback på ett sådant sätt om händelserna att ett antal personer som påstods ha begått övergreppen indirekt riskerade att bli identifierade

Domaren blev straffad och avstängd i 18 månader av ridsportförbundets juridiska utskott.

Hon var den som drabbades och hon hade heller ingen möjlighet att överklaga domen. Utskottet ville dessutom inte uppge på vilka bevekelsegrunder som straffets längd hade fastställts.

Protestlista med 3 000 namn

Beslutet från JU har upprört många inom svensk ridsport eftersom det rör frågor med anknytning till metoo-rörelsen där män inom ridsporten misstänks ha utnyttjat sin maktposition i förhållande till unga flickor.

En namninsamling med mer än 3 000 underskrifter skickades till Svenska Ridsportförbundet som en protest mot ärendets hantering och det utlöste handling.

Domaren fick också hjälp av den nybildade organisationen Safesport Sweden och deras advokat Stefan Alfvén att överklaga beslutet. Och via Riksidrottsnämnden, RIN, hävdes utskottets beslut.

Nämnas kan att jurister som engagerats i fallet konstaterade att Svenska Ridsportförbundets ärendehantering inte följer vad som anges i 14 kap i RF:s stadgar.

Inte behörig instans

JU var heller inte behörig instans att handlägga bestraffningsärendet och någon skriftlig anmälan om bestraffningsärende enligt 14:e kapitlet i RF:s stadgar har inte heller inkommit.

Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster uppger nu, med lärdom av RIN:s beslut, att Ridsportförbundet skall ta ärendet via Disciplinnämnden istället. 

Juristerna som engagerats i frågan ställer sig dock frågande till detta eftersom preskriptionstiden inom idrotten är två månader och det nu förlöpt så lång tid att ärendet är preskriberat vilket gör att en eventuell anmälan kommer att avslås samma dag som den lämnas in.

Beskedet från Ridsportförbundet har dock rört upp ytterligare känslor inom ridsportrörelsen eftersom många anser att förbundet borde lägga resurser på att komma åt förövarna istället för dem som talar om övergreppen.

Thomas Ejderhov

Läs mer

About Author

admin