2021-10-25
Föreningar

LOK-stödet förändras – blir mer jämlikt

  • juni 24, 2021
  • 2 min read
LOK-stödet förändras – blir mer jämlikt
lok stodet forandras blir mer jamlikt
Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar av LOK-stödet från den 1 januari 2022. Förhoppningen är att de nya reglerna ska leda till en mer jämlik fördelning och till att idrottsrörelsen når målen i Strategi 2025.

– Det är ett steg på vägen mot en mer jämlik fördelning av ekonomiskt stöd och ett ytterligare kliv i förändringsarbetet. Vi har arbetat nära specialidrottsförbunden under en längre tid innan vi nu landat i detta beslut, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

LOK-stödet till idrottsföreningar fördelas idag per individ per aktivitet. Från den 1 januari 2022 införs ett maxantal aktiviteter per vecka som en enskild individ kan vara berättigad bidrag för. För barn 7–9 år kommer taket för bidragsberättigade aktiviteter vara tre per vecka. För åldersgruppen 10–25 år är taket fem aktiviteter. Ersättningsnivån är högst för de första två aktiviteterna per individ och vecka, efter det blir nivån lägre.

Inför beslutet har provberäkningar gjorts med data från över 250 föreningar. Förändringarna visar på tre effekter:

  • Omfördelning av medel från pojkar till flickor.
  • Omfördelning av medel från äldre ungdomar till yngre barn.
  • Liten omfördelning från lagbollsporter till individuella idrotter.

– Detta kommer helt i rätt tid när betydelsen av idrott under pandemin blivit extra tydlig och där vi nu kan se till att fortsätta utvecklingen mot att jämna ut skillnader och nå allt fler på mer jämlika sätt, säger Björn Eriksson.

Förändringarna i LOK-stödet berör endast beräkningsmodellen, när registrerade träningar ska förvandlas till kronor och ören, och kommer inte påverka föreningarnas rapportering.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Läs mer

About Author

admin