2021-11-28
attityder Event idrottsungdomar Nyheter undersökning

Ny attitydundersökning – svenskarna om idrott

  • november 11, 2021
  • 3 min read
Ny attitydundersökning – svenskarna om idrott
ny attitydundersokning svenskarna om idrott

Riksidrottsförbundets statistik, som baseras på närmare 9000 idrottsföreningars LOK-stödsansökningar, talar sitt tydliga språk. Deltagartillfällen för ungdomsidrotten har under våren 2021 (jmf våren 2019) minskat med 16 procent för barn 7-12 år, 14 procent för 13-16-åringar, 21 procent för 17-20-åringar och hela 38 procent för de yngre vuxna 21-25 år.

En enorm nedgång syns dessutom bland aktiva med funktionsnedsättning där deltagartillfällena minskat med hela 70 procent.  

Gemensam folkhälsofråga

– Det här är ett historiskt tapp som saknar motstycke i svensk idrottsrörelse. Nu gäller det att se till att länets idrott kommer igång med full kraft igen. Och det är ingen isolerad idrottsfråga, det är en gemensam folkhälsofråga, kommenterar Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten. 

Pandemin och de svarta siffrorna till trots, verkar engagemanget och intresset för idrotten i länet ändå inte ha svalnat, när västerbottningarna själva ger sin bild. Det visar en attitydundersökning som RF-SISU Västerbotten genomförde i våras, där västerbottningar 18 år och uppåt fick svara på frågor om hur ofta de idrottar, hur engagerade de är i idrottsrörelsen och hur viktig de tycker att idrotten är för samhället.

Resultatet visar bland annat att hela 76 procent instämmer i att idrottsrörelsen är en mycket viktig del av samhället, och 44 procent, inte långt ifrån varannan västerbottning, uppger att hen är medlem i minst en idrottsförening. Bland de som har barn svarade 6 av 10 att barnen/t är med i en idrottsförening och att 7 av 10 föräldrar är då själva aktivt engagerade i föreningen.

Föäldrar är beredda

Därtill svarade hela 40 procent av föräldrarna som idag inte är engagerade att de skulle kunna engagera sig – om de blir tillfrågade. På frågan om de tror att pandemin kommer att påverka deras, eller deras barns, framtida engagemang inom idrotten svarar de flesta att de inte tror det.   

– Vi vet sedan tidigare att Västerbotten har starka traditioner av både folkrörelser och idrott, så resultatet i sig är inte så förvånande. Vi genomförde 2018 samma attitydundersökning som då visade i stort sett samma resultat. 

– Men, i kölvattnet av pandemin är det såklart extra skönt med en bekräftelse på att det fortsatt finns ett enormt engagemang för länets idrott. Det ger kraft och energi till rörelsen att orka återstarta och utvecklas.  

– Förutom kraft och energi ger det också alla som är med och finansierar idrotten och verkar för folkhälsan i samhället, såväl offentliga som privata aktörer, goda anledningar att hjälpa till och bygga upp idrotten igen. För det är inget snack om att underlaget för och viljan till en livskraftig idrottsrörelse i länet fortsatt finns, avslutar Bromark. 

Läs mer

About Author

admin