2022-01-24
Föreningar

Ny digitaliseringsstrategi beslutad

  • december 6, 2021
  • 1 min read
Ny digitaliseringsstrategi beslutad
ny digitaliseringsstrategi beslutad
Riksidrottsstyrelsen beslutade på styrelsemötet onsdag den 1 december att anta den reviderade digitaliseringsstrategin för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Strategin i sin helhet finns att läsa under Idrottsrörelsens styrande dokument på rf.se. 

RF fortsätter nu arbetet med att göra verklighet av den nyantagna strategin. Bland annat genom den påbörjade genomlysningen av IdrottOnline och arbetet med att ta fram en samverkansarkitektur för Idrottsrörelsen.

Läs mer

About Author

admin