2021-11-28
Föreningar

Satsningen #elitidrott2030 ska vända negativ trend

  • oktober 22, 2021
  • 3 min read
Satsningen #elitidrott2030 ska vända negativ trend
satsningen elitidrott2030 ska vanda negativ trend
Riksidrottsförbundet, Sverige Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté inleder nu arbetet med #elitidrott2030, ett nytt idrottsövergripande elitidrottsprogram som ska vända en negativ trend för elitidrotten.

Svensk elitidrott halkar efter internationellt. Allt färre svenskar slåss om de högsta placeringarna och vi ser en försämrad rankning på den bästa svenska individen i många idrotter. 

– Konkurrensen har ökat markant de senaste åren. Det är inte bara stora länder som satsar rejäla resurser, utan även länder som i storlek är mer lika oss satsar betydligt större resurser på sin elitidrott än vad vi gör. Om man mäter hur många aktiva, framför allt i individuella idrotter, Sverige har på topp 100 i världen så har det minskat ganska ordentligt de senaste åren, säger RF:s elitidrottschef Peter Mattsson som kommer att leda arbetet med #elitidrott2030.

Här berättar han mer om bakgrunden och satsningen framåt på svensk elitidrott:

Elitidrottsprogrammet #elitidrott2030 röstades fram av medlemsförbunden vid Riksidrottsmötet i maj och den 29 oktober träffas Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté för gemensam uppstart. En viktig del av satsningen handlar om ökade ekonomiska resurser. Men det handlar också om utveckling och utbildning av tränare, närmare koppling till forskning och bättre förutsättningar för aktiva att kunna satsa mot den absoluta toppen.

Fakta om #elitidrott2030

  • Nya resurser till förbund och landslag för att genomföra och/eller utveckla önskad internationell verksamhet och specifikt stötta aktiva från junior till senior, skapa ett utökat internationellt tävlande, fler gemensamma läger samt deltagande på flera världscuptävlingar.
  • En stärkt långsiktig och strategisk ledningsfunktion i SF som jobbar med utvecklingsfrågor bortom nästa mästerskap samt tillser att rätt kompetens säkras för det mera operativa ledningsarbetet i landslagen.
  • En förbättrad social situation för internationella elitidrottare, där en målinriktad satsning kan göras med bättre privatekonomi, bättre uppföljning av hälsan inklusive stöd från specialister inom idrottsmedicin och idrottsvetenskap, och därmed i större trygghet.
  • En starkare koppling till idrottsforskning som är tillräckligt bra, verksamhetsnära och användbar för elitidrotten. Detta ska i sin tur skapa kvalificerat kompetensstöd till tränare och andra ledare på flera områden.
  • Ett förstärkt och utvecklat tränar- och ledarutvecklingsprogram som bygger på verksamhetsnära elitidrottsforskning.
  • Adekvata och förstärkta utvecklingsmiljöer för aktivas träning och matchning, i kombination med utbildningsmöjligheter (med möjligheten att genomföra en dubbel karriär) på både gymnasial och eftergymnasial nivå.
  • Kompetenta och närvarande tränare för unga aktiva i den mest kritiska utvecklingsfasen efter gymnasiet då kraftfull progression av träning/satsning är nödvändig och kritiska livsval behöver göras.
  • Ett ”centralt” stödsystem för utveckling av individer och lag, med en satsning mot världstoppen som är synkroniserat och ger tillräckligt stöd för flera idrotter/aktiva.

Läs mer

About Author

admin