2021-11-27
Föreningar

SF-enkät om IdrottOnline-användning (25 nov – 8 dec)

  • november 25, 2021
  • 1 min read
SF-enkät om IdrottOnline-användning (25 nov – 8 dec)
En enkät gällande användandet av IdrottOnline har skickats till alla förbund.

För att skapa en aktuell nulägesbild av förbundens IdrottOnline-användning och medlemsnyttan hos systemets olika delar, önskar RF att alla förbund svarar på en enkät.

Enkätsvaren kommer att användas tillsammans med annan data för att göra relevanta konsekvensanalyser och stödplaner när IdrottOnlines funktionalitet ska anpassas för att fokusera på RF:s kärnuppdrag.

Länken till enkäten distribuerades via e-post till GS den 25 november. Svaren skall spegla hela förbundet, samt dess SDF (Ej idrottsföreningar)
Svaren skall ha inkommit senast den 8 december.  

RF kommer att sammanställa, analysera och kommunicera enkätresultatet till alla förbund. Resultaten kommer även att diskuteras på Digitaliseringsforum, samt i uppföljande dialoger.

För frågor kring denna enkät, vänligen kontakta This is a mailto link.

Läs mer

About Author

admin